Thiết bị


Máy cắt ngọn lửa bán tự động

Máy khía ngang B5032

Máy cắt plasma

Máy ren điện

Cần cẩu dây chuyền 2 tấn 5 bộ

Cần cẩu dây chuyền 5 tấn 4 bộ

Cần cẩu dây chuyền 10 tấn 4 bộ

Cần cẩu dây chuyền 15 tấn 3 bộ

Máy công cụ CA6140

Máy công cụ CD6250A

Máy cưa băng

Máy tạo hình

Máy mài nền có chiều dài cơ sở ngang

Máy hàn đa chức năng biến tần IGBT kỹ thuật số đầy đủ

Đầu phay đa năng

Máy tiện ngangCW6180C

Máy khoan ngang

Máy khoan xuyên tâm Z3030X10

Máy khoan xuyên tâm Z3040X10
  • QR